Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Please type your username.

Please type your E-Mail.

Lütfen soru için uygun bir başlık seçiniz, böylece sorunuz tarafımızdana daha kolay cevaplanabilecektir.

Lütfen sorunuz için uygun kategori bölümünü seçiniz, böylece sorunuz kolayca bulunabilir.

Lütfen sorunuzla alakalı uygun anahtar kelimeleri virgül(,) ile ayırarak giriniz. Örneğin:android, google, bilgisayar, cep telefonu.

Sorunuzla ilgili açıklamayı iyice ve ayrıntılı olarak alana yazabilirsiniz.

Captcha Click on image to update the captcha.

Anonim

Instagram’da resimlerimi kullanan sahte hesabı nasıl kapattırabilirim?

Instagram’da birileri fotoğraflarımı çalmış ve başka bir isim altında kullanıyor. İnstagram’da adıma açılan bu sahte hesapları nasıl kapattırabilirim? Nereye başvurmalıyım?

Paylaş

3 Answers

 1. Instagram’da fotoğraflarınızı kullanarak adınıza ya da farklı isimle açılmış hesapları şikayet etmeniz halinde kapattırabilirsiniz. Yapmanız altta linkini paylaşmış olduğum Instagram formunda gerekli alanları doldurarak işlemi sonuna kadar sürdürmeniz.
  Instagram hesabınızı doğrulamak adına kimliğinizin fotoğrafını isteyebilir. (TC Kimlik no gibi alanları sansürleyerek fotoğrafını çekip gönderebilirsiniz).  Hesabın size ait olduğunu doğruladıktan sonra işlemleriniz başarıyla gerçekleştirilecektir.

  Instagram’da resimlerinizi kullanan sahte hesapları kapattırmak için gerekli olan instagram bağlantısı: https://help.instagram.com/contact/636276399721841

  • 0
 2. Aynı olay kardeşiminde başına geldi fakat sürekli kullanıcı ismini değiştiriyor

  • 0
  • Bazı sitelerde fotoğraflarınızı yayınlanarak size hakaret edilmesi veya fotoğraflarınızın sizden izin alınmadan yayınlanması kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçunu oluşturabilecektir. Bu suçun oluşması için fotoğrafların isteğiniz dışında ele geçirilmiş ve isteğiniz dışında bir internet sitesinde yayınlanmış olması gerekmektedir. Bu suç TCK 135 maddede tanımlanmıştır. Kişilere ait verileri hukuka aykırı olarak ele geçiren, yayınlayan kişi hakkında bu madde kapsamında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Bu suçun işlendiği kişi sayısı suçun cezalandırılması açısından önemlidir. Suç aynı anda birden çok kişiye karşı işlenebilir. Bu durumda tek bir fotoğraf bile olsa kaç kişi mağdur edilmişse o kadar ceza verilecektir.

   Yargıtay Kararındaki Ana Başlıklar

   KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRMEK: Suça konu fotoğrafların toplu halde değil ayrı ayrı çekilip yayımlandığı – mağdur sayısınca suçun oluşacağı gözetilmelidir.

   FOTOĞRAFLARIN HUKUKA AYKIRI OLARAK YAYIMLANMASI: Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek – sanığın mağdurla ilgili fotoğrafı dergide gazetede ve internette yayımladığı/zincirleme suç hükümlerinin uygulanacağı gözetilmelidir.

   TOPLU HALDE DEĞİL AYRI OLARAK ÇEKİLEN FOTOĞRAF: sanığa yüklenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçunun mağdur sayısınca oluşacağı gözetilmelidir.

   ZİNCİRLEME SUÇ: Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan yargılanan sanığın mağdurla ilgili fotoğrafı dergide gazetede ve internette yayımladığından zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

   HUKUKA AYKIRI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ: Sanığın mağdurla ilgili fotoğrafı dergide gazetede ve internette yayımladığı tck 135 kapsamındaki suçu oluşturduğu gözetilmelidir.

   YARGITAY KARARININ ÖZETİ:

   Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suça konu fotoğrafların toplu halde değil ayrı ayrı çekilip yayımlanması karşısında, sanığa yüklenen suçların mağdur sayısınca oluşacağı gözetilmelidir. Sanığın aynı mağdurla ilgili fotoğrafı hem dergide

   hem gazetede ve hem de internetteki sitesinde hukuka aykırı olarak yayınlaması karşısında zincirleme suç hükümleri uyarınca cezanın artırılması gerekir. Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmenin, ayrıca 5237 S.K. Md. 135 ‘te yer alan suçu oluşturacağı dikkate alınmalıdır.

   İLGİLİ KANUN MADDELERİ:

   5237 Sayılı Kanun Madde 43

   5237 Sayılı Kanun Madde 135

   5237 Sayılı Kanun Madde 136

   T.C.

   YARGITAY

   4. CEZA DAİRESİ

   E. 2011/11771

   K. 2013/1376

   T. 24.1.2013

   DAVA: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

   KARAR: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

   Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

   Ancak;

   1- Suça konu fotoğrafların toplu halde değil ayrı ayrı çekilip yayımlanması karşısında, sanığa yüklenen suçların mağdur sayısınca oluşacağı gözetilmeden yazılı şekilde uygulama yapılması,

   2- Sanığın aynı mağdurla ilgili fotoğrafı hem … Dergisinde, hem … Gazetesinde ve hem de internetteki sitesinde hukuka aykırı olarak yayınlaması karşısında TCK’nın 43/1. maddesine göre cezasının artırılması gerekeceğinin gözetilmemesi,

   3- Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmenin, ayrıca TCK’nın 135/1. maddesindeki suçu oluşturacağının düşünülmemesi,

   4- Sanığın TCK’nın 53/1. maddesindeki hak ve yetkilerini kötüye kullanarak kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde ettiği ve yaydığı anlaşıldığı halde sanık hakkında TCK’nın 53/5. maddesinin uygulanmaması,

   SONUÇ: Yasaya aykırı, sanık, katılan ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   • 0
Leave an answer

Leave an answer

Captcha Click on image to update the captcha.