Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Please type your username.

Please type your E-Mail.

Lütfen soru için uygun bir başlık seçiniz, böylece sorunuz tarafımızdana daha kolay cevaplanabilecektir.

Lütfen sorunuz için uygun kategori bölümünü seçiniz, böylece sorunuz kolayca bulunabilir.

Lütfen sorunuzla alakalı uygun anahtar kelimeleri virgül(,) ile ayırarak giriniz. Örneğin:android, google, bilgisayar, cep telefonu.

Sorunuzla ilgili açıklamayı iyice ve ayrıntılı olarak alana yazabilirsiniz.

Captcha Click on image to update the captcha.

Anonim

Telefon Dinleme Programı Kullanan var mı?

Telefon dinleme uygulamaları yasal mıdır? Nasıl temin edebilirim? Eşimin konuşmalarını takip etmek istiyorum ne yapmalıyım?

Paylaş

1 Answer

 1. Eşinizin, işyerinizde çalışanın ya da çocuklarınızın güvenlikleri ya da diğer sebeplerden dolayı telefonunu dinlemek istiyor olabilirsiniz. Ayrıca internette çok fazla sayıda hazırlanmış telefon dinlemenin yasal olduğu konusunda yazılarla karşılaşabilirsiniz. Maalesef telefon dinlemek yasal bir mevzuat değildir. Ayrıca kanunen suçtur.

  Özel hayatın ihlali gibi açık kuralları ihlal ettiğinden kayıt almak sıkıntılı sonuçlar yaratabilir. Örnek birçok davada benzer kararlar çıkmış üstelik. Ceza kanununda aşağıdakiler yazmakta.

  Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 135. maddesinin 7. fıkrasına göre, bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz.

  Gerekli koşullar bulunduğunda, bir kişinin telefonunun dinlenmesi ya da konuşmalarının kayda alınması için hâkim veya Cumhuriyet savcısından alınan karar, sadece o kişinin temel hakkına müdahale yetkisi verir. Hakkında karar bulunmayan kişilerin telefonunun dinlenmesi ya da konuşmalarının kayda alınması bu kişiler yönünden “hukuka aykırı delil” niteliğindedir.

  Anayasa`nın 38. maddesinin 6. fıkrası ile CMK`nın 217. maddesinin 2. fıkrasına göre, hukuka aykırı olarak elde edilen deliller hükme esas alınamaz.

  Mağdurun, delil elde etmek için, şüphelinin konuşmalarını kayda almasının herhangi bir hâkim kararını gerektirmediğini savunmak, AİHS`yi, Anayasa`yı ve yasayı dolanmak demektir. Çünkü bu durumda temel hakkına müdahale edilen kişi şüphelidir ve elde edilen delil şüpheli aleyhine kullanılacaktır.

  Mağdurun, şüphelinin konuşmasını kayda almasını “meşru savunma” olarak kabul etmek ve bu nedenle hukuka uygun olduğunu ileri sürmek de mümkün değildir. Somut olayda, TCK`nın 25. maddesinde öngörüldüğü şekilde, mağdura yönelik “hemen defedilmesi gereken bir saldırı” bulunmamaktadır. Kaldı ki, meşru savunma halinde iken suç işleyen kimseye ceza verilemez; ancak bu kişinin hukuka aykırı olarak elde ettiği delil hukuka uygun hale gelmez.

  Mağdurun, hâkim ve Cumhuriyet savcısının kararı olmadan, şüphelilerin konuşmalarını kayda almasının hukuka uygun olduğunu savunmak Anayasa`nın sözünü ettiğim 13. maddesi ile 14. maddesinin 2. fıkrasına açıkça aykırılık oluşturur.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Captcha Click on image to update the captcha.