Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Please type your username.

Please type your E-Mail.

Lütfen soru için uygun bir başlık seçiniz, böylece sorunuz tarafımızdana daha kolay cevaplanabilecektir.

Lütfen sorunuz için uygun kategori bölümünü seçiniz, böylece sorunuz kolayca bulunabilir.

Lütfen sorunuzla alakalı uygun anahtar kelimeleri virgül(,) ile ayırarak giriniz. Örneğin:android, google, bilgisayar, cep telefonu.

Sorunuzla ilgili açıklamayı iyice ve ayrıntılı olarak alana yazabilirsiniz.

Captcha Click on image to update the captcha.

Anonim

Dünyanın etrafında halka olursa ne olur?

Dünyanın etrafında atmosferin içinde ekvator çizgisi gibi halka olsa dünyaya çarparmı yoksa halka olarak dunyanin etrafında kalir mi?

Paylaş

1 Cevap

 1. Tahminlere göre halka, Dünya’nın uydusu oluşmaya başladığı zamanlar mevcuttu. Genelde kabul gören ‘’giant impactor’’ hipotezine göre, Theia olarak adlandırılan bir gezegen çok uzak bir zamanda Dünya ile çarpıştı. Bu çarpışmanın yarattığı patlama etkisiyle madde, patlayıp Dünya yörüngesine fırladı. Dünya yörüngesine fırlayan maddeler halka şeklinde bir görüntü oluşturdular. Halka görüntüsünü oluşturan bu maddeler, nihayetinde Ay’ı oluşturacaklardı.

  Eğer bu birikintilerden oluşan halka Roche limiti arasında var olsaydı Dünya, Ay’a değil de bir halkaya sahip olabilirdi. (Bu kavram, 1847 yılında Fransız matematikçi Edouard Albert Roche tarafından tanımlanmıştır. Bir başka kütleye yaklaşan bir cismin o kütleye yakın kısımlarına etkiyen çekim kuvveti, uzakta kalan kısımlarına oranla daha fazladır. Eğer bu kuvvetler arasındaki fark cismin kendi yerçekimi kuvvetini aşarsa, cisim bütünlüğünü kendi yerçekimi ile sağlayamaz hale gelir ve dolayısıyla dağılır. Bu nedenle bir yıldızın Roche limitinden daha yakın yörüngede sabit kalabilen gezegenleri bulunamaz. Aynı şey gezegenler ve uyduları için de geçerlidir.) Eğer Dünya’nın orijinal halkası hala duruyor olsaydı ya da başka çarpışmalar sonucu yeni halkalar oluşsaydı, bu halkaların Dünya’dan görünüşü oldukça çeşitli olacaktı. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, halkanın görünüşü ona ne taraftan baktığınıza göre değişecekti -değişik enlem ve boylamlarda değişik görüntüler oluşacaktı. Büyük bir ihtimalle ekvator üzerinde ve ekvatora paralel bulunacak olan bu halka, ufukta görebileceğimiz en büyük ince ışık kesitlerine benzeyecekti.

  Ekvatordan uzaklaştıkça, halkaların görüntüsü de daha fazla değişecekti. Halkalar bazı noktalardan oldukça geniş ve bazı noktalardan da ufka oldukça yakın görünecekti ve elimizi uzatsak dokunabilecekmişiz gibi hissettirecekti.

  Halihazırda Dünya’nın uydusu olan Ay’ın yaptığı gibi, halkalar da geceleri güneş ışığını Dünya’ya geri yansıtacaktı. Muhtemelen halkaların yansıttığı ışık oldukça fazla olacağından, gezegen hiçbir zaman tamamen karanlık olamayacaktı, gecenin en derinlerinde bile bir şafak aydınlığı olacaktı.

  Kaynaklar:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Captcha Click on image to update the captcha.